راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
یکشنبه 11 اسفند 1,200,000
دوشنبه 12 اسفند 880,000
چهارشنبه 14 اسفند 880,000
شنبه 17 اسفند 952,000
دوشنبه 19 اسفند 807,000
چهارشنبه 21 اسفند 735,000
شنبه 24 اسفند 807,000
دوشنبه 26 اسفند 1,313,000
چهارشنبه 28 اسفند 1,386,000
شنبه 2 فروردین 1,386,000
دوشنبه 4 فروردین 1,314,000